Rutiner för hantering av klagomål på Förskolan Mockasinen Agneta & Sussi AB

Förskolans förhållningssätt:

Vi ser klagomål som ett utmärkt tillfälle till förbättring av vår verksamhet. Enligt skollagen 4ka. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål.

Klagomålshantering har som syfte:

  • utöka dialogen med vårdnadshavare.
  • underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten.
  • öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar synpunkter på allvar.

Beröm eller förslag på förbättring hanteras på samma sätt som klagomål.

Hantering av klagomål och synpunkter

I första hand kontakta pedagogen på respektive Avdelning.

Om du som vårdnadshavare inte får gehör för dina synpunkter

Kontakta:
Huvudman sussi.n@mockasinen.se Tel: 08-744 13 67
Rektor/Skolchef monica.b@mockasinen.se Tel: 08-744 13 67
Avd. Solen 1-3år Tel: 072-860 00 35
Avd. Månen 3-5år Tel: 073-940 02 25

Klagomål skall skriftligen lämnas på klagomål blankett.

Vill du vara anonym lämna du rutan för personuppgifterna blankt.

Hanteringen ges från 24tim till 2 veckor för återkopplingen