Main-bg

Förskolans Vison

FÖRSKOLAN MOCKASINEN är en liten förskola som tror på det lilla formatet för att behålla kvaliteten och den familjära tryggheten. 

Förskolan Mockasinen har valt att inte följa någon specifik pedagogik utan arbetar alltid utifrån det unika barnets bästa. Barn är kompetenta och nyfikna, och lär sig hela tiden i alla situationer. Vi har en gemensam barnsyn som bygger på

-Jag kan- tilltro till sig själv

-Jag vill-nyfikenhet

-Jag vågar-vill utmanas

Aktiviteterna är många rörelse, sång, vila med högläsning, skapande, samling och avdelningarnas olika projekt, att vara ute mycket i parker och skogar som finns i närområdet är också en viktig del av de dagliga undervisningen.

Ett kvalitativ interaktion mellan pedagoger och barn är en viktig faktor för att  barnen får tillfälle att engagera sig i meningsfulla aktiviteter för lärande. Vårt arbetssätt bygger på närvarande och lyhörda pedagoger som aktivt tar del i barnens lärande och utforskande.

Bilder från vår Verksamhet

Söka plats och Urvalsgrunder

För att söka plats till Förskolan Mockasinen för ditt barn ska vårdnadshavare använda sig av Stockholms Stads Gemensamma Ansökningssystem ”MIN BARNOMSORG”

I och med att Förskolan Mockasinen är ansluten till Stockholms Stads gemensamma kö följer vi dem urvalsgrunder som Stockholms Stad anger.

Öppethållande

Förskolan Mockasinen följer stockholms stads ramtider som är 6.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton,nyårsafton och midsommarafton.