Styrdokument

Förskolans utbildning  ska genomföras i enlighet med skollagens bestämmelser, läroplanen och Stockholms stads riktlinjer för fristående förskolor samt barnkonventionslagen.

Här nedan finns länkar till dokumenten:

Förskolan Stängd

För kompetensutveckling av pedagoger och ledning samt arbete som rör planering och utvärdering av utbildningen håller förskolan stängd 2-4 dagar /år 

vid behov av omsorg dessa tillfällen kontakta rektor i god tid.

Se kalendarium. Pdf fil ( läggs till senare tillfälle)

Sommartid har pedagogerna semester, för att underlätta detta har förskolan semesterstängt v.29 och v.30.  Vid behov av omsorg dessa veckor kontakta rektor för alternativ lösning med hjälp av Vikarier.

Introduktion på förskolan

När vårdnadshavare har fått plats på vår förskola så skickar vi ett vykort med lite kort information om dagar, tider, adress m.m

Som vårdnadshavare får man ta i beaktande att en introduktion tar ca 2 veckor. Varje barn är unik och för en del går det fortare och för en del tar det längre tid. Det viktiga är att introduktionen inte forceras. Att bygga anknytning mellan barn och pedagog är viktig och det är barnet som styr takten i hur relationen byggs upp.

Urval av verksamhetens olika aktiviteter

Utevistelse

Utevistelse är en viktig del av vår verksamhet, vi är ute minst 1 gång per dag och vi besöker närliggande skog flera gånger i veckan där vi lär barnen bl.a. matte/rörelse, tränar motoriken och att vara aktsam om vår natur/miljö

Sammarbete

Vi arbetar i små grupper anpassade till barnens utvecklingsnivå med bl.a språket, fin motoriken samt lek och social träning.

Samverkan med Vårdnadshavarna och Tyra

Vårdnadshavarnas trygghet och synpunkter på verksamheten är viktiga för oss på förskolan. Utifrån era tankar och åsikter kan vi utveckla vårt arbete. För att alla vårdnadshavare ska ha insyn och information om sina barns vardag under förskole vistelsen har vi en rad rutiner och verktyget TYRA-förskoleapp.

Vi har årliga utvecklingssamtal där vi går igenom era barns intressen och trivsel samt hur förskolan ska utmana dem vidare i sitt lärande. Föräldramöten finns årligen för att informera om vår verksamhet och mål och som ett forum för synpunkter och funderingar för er vårdnadshavare.

Tyra är en förskoleapp som fungerar som ett fönster till vår dagliga verksamhet. Vårdnadshavare får ett inloggningskod därefter kan ni följa barnens dag genom Blogg och portfolio funktionen. Skriva schema och hämtnings information. Se logga över sov och mat samt viktiga datum på ”händelser”.

Föräldraråd är ett forum för föräldrar och förskolan att samverka aktuella frågor som rör verksamheten. Träffar 2-4 ggr/år. Varje avdelning har två representanter vilka närvara på möten tillsammans med representanter för förskolepedagoger och ledning.

( Här lägger vi in kontaktinfo senare) plus pdf-fil om föräldraråd som vi skickar senare.