Rutiner för en dag

Så här ser rutiner ut för en dag på våran förskola.

 • 07.00 Förskolan öppnar på Avd. Månen
 • 07.30 Frukost
 • 08.00 Utevistelse för alla barn
 • 09.00 Lek, rörelse, utevistelse och projektarbete
 • 11.00 Lunch
 • 11.45 Vila
 • 12.30 Lek och projektarbeten
 • 14.00 Mellanmål
 • 14.30 Inne/ Utelek
 • 16.30 Sammanslagning på avd. Månen
 • 17.30 Förskolan stänger 

Kost och Måltid

Maten lagas med omsorg och engagemang av egen kokerska. Vi erbjuder en god, nyttig och väl sammansatt kost utan onödigt socker. Vi serverar dagligen frukt och grönsaker och specialkost med hänsyn till allergier, vegetariskt och kulturella önskemål och behov.

Genom maten vill vi bidra till att grundlägga en bra start i livet med en hälsosam och hållbar livsstil.