Main-bg

Förskolans Vison

FÖRSKOLAN MOCKASINEN

En liten förskola som tror på det lilla formatet för kvalité och trygghet.

Förskolan har plats för 42 barn fördelade på två avdelningar, en för yngre barn 1-3 år och en för barn mellan 3-5 år.  Andelen utbildade förskollärare är i oktober 43% dessförinnan 29%.

Vår vision är att arbeta utifrån alla barns bästa. Vi ser möjligheterna hos varje barn och barnens inneboende lust och nyfikenhet att lära. Vår gemensamma barnsyn utgår från att barnen kan uttrycka

  Jag kan   Jag vill   Jag vågar

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan med utforskande i projekt där barnens intressen, erfarenheter och kunskaper är utgångspunkter. Med hjälp av utmanande och pedagogiska miljöer anpassade efter barnens ålder och behov vill vi möjliggöra barnens samspel, kreativitet, lärande, ansvarstagande och inflytande. Leken får stort utrymme i vår verksamhet som en av våra viktigaste uppgifter där vi arbetar med gruppkänsla, empati och att vara en bra kompis. Vi arbetar utifrån diskrimineringslagen och formulerar en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation där barnens lärprocesser synliggörs och dokumenteras.

Vi ser samverkan med familjerna som en viktig del i vårt arbete. Vi bjuder bland annat in till verksamhetsbesök för vårdnadshavare, utvecklingssamtal, luciafirande och projektvisning.

Inne- och utemiljöerna har utformats till estetiska platser som uppmuntrar till möten och samarbete mellan barn, pedagoger och material. De pedagogiska miljöerna och materialet präglas av många möjligheter som berikar och lockar till utforskande.

Bilder från vår Verksamhet

Söka plats och Urvalsgrunder

För att söka plats till Förskolan Mockasinen för ditt barn ska vårdnadshavare använda sig av Stockholms Stads Gemensamma Ansökningssystem ”MIN BARNOMSORG”

I och med att Förskolan Mockasinen är ansluten till Stockholms Stads gemensamma kö följer vi dem urvalsgrunder som Stockholms Stad anger.

Öppethållande

Förskolan Mockasinen följer stockholms stads ramtider som är 6.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton,nyårsafton och midsommarafton.