Förskolan Mockasinen

Familjär förskola som tror på det lilla formatet

Information om verksamheten

Familjär förskola som tror på det lilla formatet

Den mor- och dotterdrivna Förskolan Mockasinen i Älvsjö är en väletablerad verksamhet som funnits sedan 1996. Här har man valt att inte följa någon specifik pedagogik utan arbetar alltid utifrån det unika barnets bästa. För att alla barn ska få det de behöver följer man alltid upp årskullarna.

Bakom verksamheten står Agneta Rosell och hennes dotter Susanne Norrman som båda har lång erfarenhet av förskolebranschen samt är glada över att få sätta sin egen prägel på den. Det innebär bland annat att all personal är utbildad och att personal- styrkan har större andel förskolelärare än barn-skötare. Maten här lagas på plats och från grunden så långt möjligt. Det är svenska råvaror i den mån det går och ofta är det husmanskost som serveras. Grönsaker är obligatoriskt.

– Barnen tycker om det och många barn får inte sådan mat hemma på grund av tidsbrist, berättar Agneta som står för matlagningen och just denna dag gjort kyckling, ris och currysås.

Att vara ute mycket, framför allt i de många parker och skogar som finns i närområdet, är en självklarhet. Här är det parollen ”det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder” som gäller. Aktiviteterna är många. Rörelse, sång med sångpedagog, vila, sagoläsning, spel och måleri är bara några inslag i förskole-schemat.

Till Älvsjöbelägna Mockasinen är det flera barn som åker en bit till. Föräldrarna tycker att det lugn och den trygghet som erbjuds här är värt den extra biten till förskolan.

– Det ska vara roligt att vara här och man ska vara nöjd när man går härifrån, säger Susanne. Och nog har man lyckats med att uppfylla de målen. Här springer de flesta barnen in på morgonen och vill inte gå hem när det är dags för hämtning.

Det faktum att personalteamet har arbetat länge tillsammans och är sammansvetsat skapar kontinuitet och trygghet för barnen. Förskolan kan även uppfylla de krav som finns på att utforma förskoleverksamheten för barn med särskilda behov. – Man avsätter personal som arbetar lite mer med det barnet, stöttar upp språket eller vad det kan vara för något. Alla är välkomna hit, intygar Agneta som tycker att det är en tillgång för barnen att få se att alla är olika. Hon och Susanne är överens om att verksamheten bör hållas så liten som möjligt för att kunna behålla kvaliteten och den familjära tryggheten.

Aktiviteter

ett litet urval av verksamhetens olika aktiviteter

Utevistelse

Utevistelse är en viktig del av vår verksamhet, vi är ute minst 1 gång per dag och vi besöker närliggande skog flera gånger i veckan där vi lär barnen bl.a. matte/rörelse, tränar motoriken och att vara aktsam om vår natur/miljö

Sammarbete

Vi arbetar i små grupper anpassade till barnens utvecklingsnivå med bl.a språket, fin motoriken samt lek och social träning.

Musik & Lek

Genom sång och dans skapar vi en lugn och trevlig miljö för både barnen och vuxna.
Musikpedagog kommer regelbundet till förskolan

Bilder från vår verksamhet

Ansökning och fakta


Hitta hit: Långbrodalsvägen 1125 34 Älvsjö
Antal barn på förskolan? 36
Antal barn per årsarbetare? 4,5
Är med i den kommunala förskolekön? JA


Ansök om plats och läs mer om oss på stockholm.se eller följ direktlänken här --> Förskolan Mockasinen